ErdeMAK
Ana Sayfa   |   Site Haritası  |   İletişim
Hakkımızda Hizmetler Sistemler Referanslar Kalite Belgeleri Şartname ve Teknik Bilgiler   İnsan Kaynakları  
 
 
Mekanik Tesisat
 
Sistemler - Bina Yönetim Sistemleri
 
Bina Yönetim Sistemleri  

Günümüzde bilgisayarlar insanların yaptıkları işlerin çoğunu üstlenmekte ve bunları kusursuz olarak gerçekleştirmektedirler.Binalarda, çalışılan ve yaşanılan ortamların gereksinimlerini karşılayan“ Isıtma, Soğutma, Havalandırma, İklimlendirme, Enerji ve Su Dağıtımı, Aydınlatma, Güvenlik, Yangından Korunma ile ilgili sistemler ve tesisatlar “ çoğalmış ve karmaşık hale gelmiştir.
Ulaşılan bu sonuç, güvenilir ve sağlıklı bir bina işletimi için bilgisayarların kullanılmasını zorunlu kılmış ve Bina Yönetim Sistemleri yaşamımıza girmiştir.
Bu sistemler, planlamacıların teknik ve idari isteklerine tam olarak uyum sağlayabilecek şekilde hazırlanan yazılımıyla, binada optimum bir işletim sağlamaktadırlar..

ÇALIŞMA PRENSİBİ:;
ÇALIŞMA PRENSİBİ: Bilgisayar ile saha elemanlarının bilgi alışverişinde bulunması esasına dayanır.
Binanın çeşitli yerlerine dağılmış tesisat ve sistemlere yerleştirilen duyar elemanlar (hissedici), vana ve damper motorları, aç/kapa kontrol cihazları gibi saha elemanlarından ve elektrik motor kontrol panolarından alınan dijital veya analog bilgiler mikroişlemciler tarafından değerlendirilir.
Yazılımın öngördüğü şekilde değerlendirilen bu bilgiler damper, vana motoru gibi saha kontrol elemanlarının kontrolu ve pompa, fan gibi cihazların kumanda edilmesini sağlar.
 
Bina Yönetim Sistemiyle sağlanan Merkezi Kontrol, binada çalışan teknik eleman sayısını büyük ölçüde azaltır.
Tesisat ve Sistemlerdeki sorunlar anında farkedilerek çözümlendiği için, cihazların ömrü uzar, aksaklıklardan dolayı oluşabilecek hoşnutsuzluklar hızla ortadan kaldırılır.
Bilgi Verir
Bina Yönetim Sistemi yardımı ile; denetim altında bulunan bütün sistemlerin, çalışma periyotları sırasında olabilecek her türlü bilgisi izlenebilecektir.
• Çalışıyor / Çalışmıyor bilgisi (Pompa, vantilatör v.s.)
• Çalışma Süreleri
• Sıcaklık / nem / basınç / fark basınç gibi sahadaki fiziksel büyüklük değerleri
• Arıza ve Alarm durumları
Bu bilgiler, aynı anda veya belirli aralıklarla veya isteğe bağlı olarak ekrandan okunabilecek ve bilgisayarın hafızasında da depolanacaktır.
Ayrıca bu bilgiler anlık alarm bilgisi ve alarm raporu ve durum raporu olarak yazıcıdan alınabilecektir.
Sistem şemaları, aktif bilgileri ile, ekranda renkli olarak İzlenecek ve sahada oluşan Alarmlar ekranda renkli bir uyarı olarak operatöre, yukaıda verilen örnekteki gibi görüntülü olarak iletilecektir.
Zaman Programına Göre Çalıştırır
Sistemler belli bir Zaman Programına göre (Günlük, Haftalık, Tatil) çalıştırılacak ve durdurulacaktır.
Sistemler gerektiği zaman çalıştırılıp,durdurulabileceği için ENERJİ TÜKETİMİ azalacaktır.
Kontrol harici çalıştırmaların izlenebilmesi ve bunların bilgisayarın hafızasında depolanabilmesi, yönetim bilgisi dışındaki çalıştırmaların ne zaman ve kim tarafından yapıldığının tespitinde yardımcı olacaktır.
Enerji Giderlerini Azaltır
Aşağıda belirtilen Otomatik Kontrol programları ile Yakıt, Elektrik gibi enerji giderleri minimuma indirilir :
• Gerçek ayar değeri kontrolları (PID),
• Dış hava sıcaklığına bağlı kompanzasyonlu kontrol,
• Hızlı Isıtma,
• Gece Havalandırması,
• Optimum Çalıştırma - Durdurma
Hataları Azaltır
Sistemlerin tek bir merkezden kontrolu ile işletimde kolaylık sağlanacak, ihmallerden doğan hatalar minimuma indirilecektir.
Personel Sayısını Azaltır
Cihazların Çalıştırılması, Durdurulması, Denetimi ve Kontrolu ile ilgili işlemler Otomatik olarak gerçekleştiğinden Personel Sayısı azalacaktır.
Koruyucu Bakım ile Kesintisiz Hizmet Verir
Cihazların çalışma saatleri toplanarak, periyodik bakım programları hazırlanabilecektir.
Periyodik Bakım işlerinin (Yağlama, temizleme, filtre değiştirilmesi gibi) yapılması ile cihazların ve sistemin Verimi ve Ömrü artacaktır.
Oluşan arızaların istatistiği tutularak zayıf noktaların düzeltilebilmesi sağlanacaktır.
Periyodik bakım ve arıza istatistiği bilgileri birlikte yorumlanarak, Koruyucu Bakım Zamanları belirlenebilecek ve alınan önlemler ile Kesintisiz Hizmet verilebilecektir.
Bakım işleri için gerekli Personel sayısı da azalacaktır.
 
© ErdeMAK Müşavirlik Taahüt