ErdeMAK
Ana Sayfa   |   Site Haritası  |   İletişim
Hakkımızda Hizmetler Sistemler Referanslar Kalite Belgeleri Şartname ve Teknik Bilgiler   İnsan Kaynakları  
 
 
Mekanik Tesisat
 
Sistemler - Endüstriyel Atık Tesisleri
 

Atık su arıtma prosesleri düşünülürken ve proses seçimi yapılırken aşağıdaki hususlar göz önüne alınır..

  – Alıcı ortamın faydalı kullanım amacı
  – Ulusal yasa ve yönetmelikler
  – Uluslararası anlaşmalar ve standartlar
  – Çevresel etkiler
  – Ekonomik fizibilite – İşletme ve bakım kolaylıkları
  – Proses esnekliği, daha ileri derece arıtmalara kolaylıkla geçilebilmesi
  – Arazi ihtiyacı
  – Ülke içindeki uygulamalar ve deneyim
  – Güvenilirliği ve denenmişliği.

  Kimyasal atık su arıtma sistemleri betonarme dizayn edilebileceği gibi modüler (paket) olabilecek şekilde de üretimi yapılabilmektedir. Modüler sistemlerimiz çelik konstrüksiyon veya PE (polietilen) malzemeden imal tanklardan oluşmaktadır. PSL kimyasalatık su arıtma sistemleri geniş kullanım alanına sahip olup dizayn, mühendislik çalışmaları ulusal çevre mevzuatı hükümlerine göre projelendirilmesi sonrası proje onay çalışmaları ve gerekli izinlerin alınmasını müteakip kurulumu yapılabilmektedir. Tesisin kurulması ve işletilmesi ile birlikte deşarj izni alınabilmektedir.

  Endüstriyel atık suların en önemli özelliği, atık su miktarı ve atık su karakteristiği açısından geniş çapta dalgalanmaların olduğudur. Geniş ve değişken atık su karakteristiği sebebiyle karakteristiği tarifleme ve belli somut verilere ulaşmak için toplam proses akım şeması, proses etkin çalışmasıyla birlikte ölçüm analiz sonuçlarının doğru yapılarak proses çözümüne ulaşılır.  

  Çok sık kullanılan Atık Su Arıtma Sistemleri
  – Aktif çamur prosesleri
  – Havalandırmalı lagünler
  – Damlatmalı filtreler
  – Döner biyodiskler
  – Stabilizasyon havuzları

© ErdeMAK Müşavirlik Taahüt