ErdeMAK
Ana Sayfa   |   Site Haritası  |   İletişim
Hakkımızda Hizmetler Sistemler Referanslar Kalite Belgeleri Şartname ve Teknik Bilgiler   İnsan Kaynakları  
 
 
Mekanik Tesisat
 
Sistemler - Mühendislik Hizmetleri
 

PROJE aşamasında uluslararası ve yerel kodlar ve standartların ışığında yapınıza en uygun, en verimli ve en ekonomik sistemin kurulması; Yapının inşaat aşamasından itibaren yalıtım ve verimlilik hesaplamalarının yapılması, Carrier HAP paket programıyla ısı kayıp ve kazanç hesaplarının yapılması, uygulama projelerinin hazırlanması; Konforu ön planda tutacak şekilde havalandırma hesaplarının yapılması; Tüm uluslararası ve yerel kod ve standartlara uygun olarak yangın koruma senaryosunun oluşturulması ve yangın koruma tesisatının projelendirilmesi; Bütün bu adımlar sırasında enerji verimliliğinin, konforun ve ekonominin ön planda tutulması ve “en verimli, en konforlu, en ekonomik” çözümün uygulanması asıl amacımızdır.

DANIŞMANLIK aşamasında; uzman kadromuzun tecrübesi ışığında mekanik tesisat sektöründe proje ve uygulama safhalarında ihtiyaç duyduğunuz tüm desteğin üçüncü kişi olarak sağlanması hedeflenmektedir. Keşif, metraj ve şartname kontrollerinin yapılması; Malzeme seçimleri ve detaylı analizlerinin yapılması; Detaylı maliyet analizlerinin yapılması; İş programlarının hazırlanması ve sunulması; Şartnameler, yerel kod ve standartlar ışığında projelerin kontrolü ve uygunluğunun sağlanması; Uygulama süresince sahada teknik kontrol ve iş güvenliği kontrolü, ofiste idari kontrol; Hakedişlerin hazırlanması, kontrolü ve onaylanması; Kesin hesap hazırlanması, kontrolü ve onaylanması sağlanmaktadır.

 
 

Etüd Proje Müşavirlik Hizmetleri :
Ekonomik ; ön mühendisliği yapılmış konsept, donanım ve kurulum masraflarını azaltarak uygun maliyetli yangın koruması sağlar
Fizibilite raporu hazırlanması
Avan projelerinin hazırlanması
Proje maliyetinin hesaplanması
Malzeme araştırmalarının yapılması ve raporlanması
Kat'i kesin projelerin hesaplanması
Uygulama Pprojelerinin hesaplanması
Proje raporlarının hazırlanması
Teknik şartnamelerin hazırlanması
Maliyet analizi hazırlanması
Metraj keşif raporlarının hazırlanması
İhale dökümanlarının hazırlanması

Taahhütlerimiz :
Müşterilerimizin öncelikleri doğrultusunda en uygun çözümlerin üretilmesi.
Müşterilerimizin yasal zorunluluklarının eksiksiz olarak karşılamalarının sağlanması.
Müşterilerimizin ilişkilerimizde iyi niyet, dürüstlük ve şeffaflığa dayalı çözüm ortaklığı kurulması
Müşterilerimizin sürekli bir adım önde olmalarını sağlayacak araştırma geliştirme ve yenilik
faaliyetlerinin sürdürülmesi.
En etkin ve ekonomik çözümleri üretmek için teknik ve işletme bilgi birikimimizin müşterilerimize sunulması


© ErdeMAK Müşavirlik Taahüt